Mga Presyo

Choose your subscription

Ihambing ang mga subscription

Start
Business
Dashboard Start Business
Number of accounts
Default maximum number of accounts you can connect to POSTOPLAN
2 accounts 5 accounts
Number of accounts for each service
Maximum number of accounts for each service (no more than the total number)
1 account Walang limitasyon
Mga Users
Maximum number of users on your POSTOPLAN profile
1 User Walang limitasyon
Mga serbisyong mayroon
Services you can connect to POSTOPLAN
Buy accounts
You can increase the number of accounts to be connected for $0.99/month
Pag-iskedyul Start Business
Mga Post
Schedule and publish any number of posts in social networks, services and messengers
Walang limitasyon Walang limitasyon
Mga Proyekto
Group accounts by categories and divide work in your team
1 project Walang limitasyon
Mag-iskedyul sa mas maagang panahon
The number of days for which you can schedule your posts
10 mga araw Walang limitasyon
Bilang ng mga paulit-ulit na gawain
Repeat your post after a specified time
1 task para sa lahat ng account Walang limitasyon
Mga RSS feeds
Automatically repost articles and news from any websites at the time of their release
1 Walang limitasyon
Mga Analitika Start Business
Pangkalahatang Istatistika
View statistics for your posts
Configure statistics
Choose periods and accounts to view statistics
Pinakamainam na oras sa paglalathala
Find out when your posts have the highest engagement rate
Download a report
Download statistics and reports from our website
Team member statistics
Get detailed information about the activities of any team member
DM&comments Start Business
Replies to Facebook and Instagram comments
Reply to Instagram and Facebook user comments
Replies to mentions in comments and posts
Reply to Instagram user mentions
Replies to Facebook posts
Reply to Facebook user posts
Filter by tags and accounts
Find the mentions and messages you want easily
Post and comment statistics
Get statistics for posts and comments

Collaboration roles and tools

Start
Business
Mga Ginagawa
Add social media accounts
Reconnect social media accounts
Buy accounts
Pagpapalit ng mga account sa pagitan ng mga proyekto
Pagbubura ng mga account
Account activation/deactivation
Pagdadagdag at pagbabago ng mga users
Pagbabago ng karapatan ng mga myembro ng proyekto
Pagpapahinto sa mga myembro ng proyekto
Pagtatanggal ng mga myembro sa proyekto
Buy a subscription
Pagpaplano, pagbabago, at paglalathala ng content
Pagbabago sa content ng ibang mga myembro
Tinitingnan ang nakaiskedyul na content
Approve posts
Pagaalis ng content
Disable social media ad campaigns
Paggawa ng mga proyekto
Pagbabago ng Proyekto
Pagbubura ng mga proyekto
Access sa awtomatikong pagawa ng content (RSS)
Pangkalahatang Istatistika
Configure statistics
Pinakamainam na oras sa paglalathala
Download an analytics report
Team member statistics
Replies to Facebook and Instagram comments
Replies to mentions in comments and posts
Replies to Facebook posts
Filter by tags and accounts
Post and comment statistics
May-ari
Tagapangasiwa
Bisita
May-ari
Tagapangasiwa
Bisita
Handa na akong pumili

FAQ

Maaari mo bang ipaliwanag na mabuti kung paano gumagana ang inyong serbisyo?

POSTOPLAN, ay ang sistema para sa pamamahala ng mga social network at messengers, na hindi gumagamit ng kumplikado, mga planong maghigpit na naglilimita sa bilang ng mga account o gumagamit. Ang ating Start status ay nangangahulugan ng libreng paggamit; ang Business status ay nagbibigay ng pag-access sa mga advanced na tampok ng serbisyo. Pinapayagan ng parehong mga status ang walang limitasyong bilang ng mga social network o messenger account. Gayundin, ang pangunahing functionality ay palaging libre.

Paano ko babayaran ang Business status?

Mag-sign up ka gamit ang isang pag-click lamang. Sa una ay bibigyan ka ng isang Start status. Pagkatapos ay pumunta ka sa Business page, i-click ang "Connect PRO", at kumpletuhin ang iyong pagbabayad. Mula sa sandaling iyon maaari mo ng tamasahin ang lahat ng mga benepisyo ng isang may Business status.

Paano ko makukuhang muli ang aking pera kapag may maling nangyari?

Kung nais maibalik ang pera, sumulat sa aming Support Team mula sa iyong personal na POSTOPLAN account sa loob ng 30 araw mula ng binili ang plan. Matapos ang panahong ito, ang refund ay hindi na maaari.

Ilan ang maaari kong maging mga account?

Hindi limitado ang bilang ng mga account. Maaari kang magdagdag ng maraming social media at messenger account kung kailangan mo, hangga't nais mo.